čtvrtek 7. června 2012

Družiny obdivovatelů (pohůnků) a další ...


To že naší zemi ovládají a ve velkém rozkrádají ti, kteří by naopak měli o své voliče pečovat, je už vlastně prohnile standartní a zároveň naprosto zoufalý novotvar českého folklóru. Ovšem mnohem větší nebezpečí hrozí v samotné psychické (ne)způsobilosti jednotlivců, vykonávajících (prozatím) své (státní) profese. Jak by asi dopadly psychodiagnostické testy Václava Klause, Pavla Béma, Davida Ratha, či Pavla Dlouhého, trpících pravděpodobně narcistickou poruchu osobnosti (MKN-10)? Dle sebedestruktivního vystoupení vazebně stíhaného lékaře a článku (str. 8) očisťujícího nejznámějšího jihočeského kmotřence s dalším z jeho pravdomluvných výroků (viz. níže) lze vyvodit závěr, že alespoň dva posledně jmenovaní diagnostická kritéria charakterizující tuto "odlišnost" bez problémů naplňují.


Žádné komentáře: