neděle 20. září 2015

Koncert pro šumavskou divočinu #4 (Horní Vltavice 18.- 19.09. 2015)
Ač už dnes konečně existuje oficiální BIS zpráva o minimálně podezřelých aktivitách některých našich politiků (BIS: "Některé lobbistické skupiny usilovaly o získání vlivu na chod Správy Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, resp. snažily se o ovlivňování budoucí podoby NP. V zájmu vlivových skupin je realizace několika sporných projektů v šumavském regionu, možnost pozemkových spekulací nebo rozšíření těžby dřeva. S tím také souvisí snaha o ovlivnění zákona o NP Šumava. Budoucí zonace parku je sporným bodem mezi ochránci přírody a osobami, pro které je zastavění NP podnikatelským cílem."), tváří se tito demokraticky zvolení zástupci lidu (resp. určitých zájmových skupin), že z jejich strany je vše v pořádku a jen skupina tzv. ekofundamentalistů tu leje zlou krev. A tak ti, co na pohádky senátora Jirsy, trenkaře Zemana a šampóna Zimoly už dávno nevěří (a možná nikdy něvěřili), přijeli o uplynulém víkendu do Autokempu Horní Vltavice podpořit již čtvrtý Koncert pro šumavskou divočinu. Kromě jedinečných hudebních vystoupení, jejichž aktéři hráli střídavě na dvou pódiích (ŠAPITÓ + DÓM) bez nároků na honorář, proběhla včera v DÓM scéně panelová diskuse o budoucnosti NP, které se zúčastnili (zleva) starosta Kubovy Hutě Ing. Zbyněk Klose, Jaromír Bláha z Hnutí Duha, Prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a současný ředitel NP Šumava Pavel Hubený. Mimochodem, pokud by vás náhodou problematika zmiňovaného setkání zajímala, základní téma najdete v dnešním Nedej se na ČT2 - Šumava klid před bouří. Pak třeba můžete přejít k peticím Za dobrý zákon o NP Šumava, či Kam se valí loučovické proudy. Pokuste se konečně probrat z letargie a nenechte politiky placené z našich daní, aby nás navíc ještě zneužívali. Vodítkem tak mohou být právě velmi DŮLEŽITÉ akce typu Koncerty pro šumavskou divočinu, které na podzim minulého roku dopomohly k zamítnutí Návrhu zákona o Národním parku Šumava, vypracovaného právě ódeesáky Jirsou a Eybertem. V propojení této "pravice" s komunisty, ČSSD a zoufalým prezidentem vzhlížejícím ke Kremlu, jde jen o zatuchlý spolek post-komunistických struktur, ničících svobodu a transparentnost naší země.

P.S. Děkujeme též Kuchařkám bez domova za jejich znamenitou kuchyni. Holky, DÍKY!!!  
MIDI LIDI


WESSELEKITTCHENZRNÍPLEASE THE TREESDÓMRÁNO


Žádné komentáře: